Hướng dẫn cấu hình IP và thay đổi cặp DNS của tên miền Quốc tế

Quý khách hàng sau khi đăng ký và nhận được thông tin tài khoản qua Email cần tiến hành các bước cấu hình địa chỉ IP để trỏ tên miền về địa chỉ IP của Hosting (Không gian lưu trữ dữ liệu website). Hãy làm theo các bước hướng dẫn sau.

 

Nếu khách hàng của PDG chúng tôi sẽ cấu hình trực tiếp theo yêu cầu của khách hàng hoặc sẽ hướng dẫn bằng Remote Desktop – Teamviewer / Email cho khách hàng nếu có yêu cầu.

Flash
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s