Hướng dẫn thay đổi thông tin của tên miền Quốc tế

Khách hàng của PDG sẽ được chúng tôi thay đổi và đăng ký lại bảng kê khai thông tin tên miền trực tiếp cho Quý khách hàng. Ngoài ra khách hàng vẫn có thể làm việc trực tiếp với PA Việt Nam.

 

Hướng dẫn thay đổi thông tin của tên miền Quốc tế

 
– Bạn đăng nhập vào Control Panel quản lý domain để thay đổi thông tin whois : http://dotvn.pavietnam.vn
 
– Bạn chọn Tab ” Whois”  để thay đổi các thông tin cần thay đổi. Sau đó bạn chọn ” Cập nhật”
 
Hoặc Bạn có thể thay đổi thông tin whois domain Enom tại Http://domain.pavietnam.vn
– Bạn chọn tab ” Contact Infomation “
 
– Chọn Edit để chỉnh lại các thông tin cần thay đổi.
 
PS: Khi thay đổi thông tin bạn chú ý về các thông tin nhập vào chính xác, chú ý các khoảng trắng. Domain quốc tế Bạn nên nhập thông tin không dấu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s