Hướng dẫn transfer tên miền Quốc tế

Chuyển domain từ nơi khác về P.A Vietnam Ltd tức là chuyển quyền quản lý và gia hạn thêm 1 năm và các năm tiếp theo tại P.A Vietnam Ltd với bản giá domain hiện tại ở P.A Vietnam Ltd

 
Hướng dẫn transfer tên miền Quốc tế
Các bước cần thực hiện trước khi đăng ký chuyển tên miền về P.A Vietnam Ltd.
 
1. Bước kiểm tra thông tin
– Bạn kiểm tra domain không bị lock (domain trạng thái active), thông tin email khi whois tại http://www.pavietnam.vn phải là địa chỉ email của bạn check được.
– Bạn đề nghị nhà cung cấp domain trước đó cung cấp số Authorization Key
– Bạn kiểm tra domain còn hạn trên 15 ngày, domain của bạn nếu hết hạn và gia hạn, sau 45 ngày Bạn mới được transfer
– Bạn nộp phí gia hạn thêm 1 năm và được Giảm 10%
2. Vui lòng đăng ký Tại đây
Chuyển tên miền về P.A Vietnam Ltd không tốn phí (free), bạn chỉ cần đóng tiền gia hạn thêm 1 năm để gia hạn, tên miền của bạn P.A Vietnam Ltd tự động gia hạn thêm 1 năm.
 
Sau khi hòan tất thanh toán chúng tôi sẽ gửi 1 email đến email whois của bạn, khi đó bạn xác nhận đồng ý chuyển domain về P.A Vietnam Ltd quản lý, thời gian chuyển nhanh nhất là 2 ngày và chậm nhất là 2 tuần.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s